Vár 8-01

Méret: 5m x 5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-02

Méret: 4.5 x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-03

Méret: 5m x 5m x 5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-04

Méret: 5m x 5m x 5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-05

Méret: 5m x 5m x 5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-06

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-07

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-08

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-09

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-10

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-11

Méret: 5m x 5m x 5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-12

Méret: 5m x 5m x 5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-13

Méret: 5m x 5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-14

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-15

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-16

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-17

Méret: 8m x 5m x 5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-18

Méret: 4m x 5m x 4m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-19

Méret: 5m x 5m x 5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 8-20

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-01

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-02

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-03

Méret: 8m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-04

Méret: 5m x 5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-05

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-06

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-07

Méret: 9m x 8m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-08

Méret: 8m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-09

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-20

Méret: 5m x 5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

 

 

Vár 9-10

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-11

Méret: 6m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-12

Méret: 5m x 5m x 4m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-13

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-14

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-15

Méret: 5m x 5m x 4m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-16

Méret: 5m x 5m x 4m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-17

Méret: 5m x 5m x 4m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-18

Méret: 5m x 5m x 4m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-19

Méret: 6m x 4m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 9-20

Méret: 5m x 5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-01

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-02

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-03

Méret: 7m x 4.5m x 5.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-04

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-05

Méret: 5m x 5m x 4m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-06

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-07

Méret: 5m x 5m x 4m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-08

Méret: 5m x 5m x 4m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-09

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-10

Méret: 5m x 5m x 4m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-11

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-12

Méret: 5m x 5m x 4m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-13

Méret: 4.5m x 4.5m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-14

Méret: 5m x 5m x 4m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-15

Méret: 8m x 7m x 5.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-16

Méret: 5m x 5m x 4m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-17

Méret: 5m x 5m x 4m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-18

Méret: 5m x 5m x 4m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

Vár 10-19

Méret: 6m x 4m x 4.5m

Ventilátor(ok): 1 x 680W

 

 
 
     

VISUSART Kft.
Levelezési cím:
2011 Budakalász, Bokros u. 22.
Fax:+36 06 1 203 17 59
Tel.: +36 20 9644 067
E-mail: info@visusart.hu